Revalidatiecentrum Blixembosch Eindhoven : entree : odeon architecten
hoofdentree
Revalidatiecentrum Blixembosch Eindhoven : interieur entreehal : odeon architecten
ontvangst
Revalidatiecentrum Blixembosch Eindhoven : interieur oefenzaal : odeon architecten
oefenruimte
Revalidatiecentrum Blixembosch Eindhoven : interieur met rolstoelen : odeon architecten
exterieur / interieur

© fotografie: Arthur Sevestre
Revalidatiecentrum Blixembosch Eindhoven

Revalidatiecentrum Blixembosch besloot medio 2000 met multidisciplinaire behandelteams diagnosegericht te gaan werken. Met als doel het verbeteren van de kwaliteit van behandelen door inhoudelijke verdieping en het opbouwen van specifieke expertise. Omdat het huidige gebouw op de oude dienstenstructuur gericht is, niet flexibel indeelbaar en de gebruikers zich moeten aanpassen aan het gebouw, kreeg Odeon Architecten in 2002 na architectenselectie opdracht voor nieuwbouw en renovatie. Heel bewust is na onderzoek een uitgebreid masterplan opgesteld. Dit plan was aanleiding voor het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen dit project op de prioriteitenlijst te plaatsen. Het motto van de nieuwbouw is het gebouw aanpassen aan beleid, nieuwe inzichten en wensen van de gebruikers. In het huidige gebouw, een verzameling van aan- en bijbouwen, is het moeilijk geworden om zich te oriënteren. Daarnaast is er een nijpend tekort aan behandelruimtes. Het hart van het gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor teamkamers van waaruit de diagnoseteams werken. Het hart van de organisatie werkt vanuit het hart van het gebouw. Door het uitgekiend plaatsen van nieuwe, in vormgeving afwijkende, volumes en het transparanter maken van de kern, zullen de gebruikers zich beter kunnen oriënteren en zal het gebouw efficiënter kunnen bijdragen in de dagelijkse praktijk van het revalidatiecentrum. De materialisatie is fris, modern en door het speels kleurgebruik krijgt het gebouw een prettige uitstraling.projectgegevens
opdrachtgever Revalidatiecentrum Blixembosch
locatie Toledolaan, Eindhoven
projectarchitect Evelyn Tiebosch (exterieur)
Peter Bouw (interieur)
betrokken partijen cVan de Laar
iHuisman en Van Muyen
fNelissen Ingenieursbureau
bWijnen Bouw
omvang 2960 m² BVO nieuwbouw
268 m² BVO casco nieuwb.
6.483 m² BVO renovatie
2.140 m² BVO ongewijzigd
11.880 m² BVO totaal
differentiatie revalidatiecentrum, kantoren, sporthal, zwembad, fysiotherapie, restaurantpublicaties

Bouwen aan de gezondheidszorg
2/2008