Kamer van Koophandel Tilburg : interieur ontvangsthal : odeon architecten
overzicht ontvangsthal
Kamer van Koophandel Tilburg : interieur flexplekken backoffice : odeon architecten
flexplekken backoffice
Kamer van Koophandel Tilburg : interieur overlegruimten : odeon architecten
overlegruimten
Kamer van Koophandel Tilburg : impressie ontvangst : odeon architecten
impressie ontvangst
Kamer van Koophandel Tilburg

Het samengaan van de Brabantse Kamers van Koophandel per 1 januari 2008 was de aanleiding voor de herinrichting van de locatie Tilburg.

Het ontwerp- en uitvoeringstraject kenmerkte zich door een ambitieuze planning, taakstellend was de ingebruikname op het moment van de fusie.

Het interieurconcept is gebaseerd op een warm welkom voor de bezoeker in een klantgerichte omgeving. Met behoud van overzicht is er een heldere scheiding tussen de openbare zone en het kantoordeel gerealiseerd.projectgegevens
opdrachtgever Kamer van Koophandel Tilburg
locatie Reitseplein, Tilburg
projectarchitect Peter Bouw
betrokken partijen Retera (b)
Kuijpers Tilburg (e)
Ahrend Inrichten
omvang 900 m² BVO