...
...
Ode aan Rooi
Markt Sint-Oedenrode

Het concept van deze visie grijpt terug op oude stedenbouwkundige structuren, verloren patronen en de wens naar een dorps elan. Van oudsher heeft de oostelijke gevel van de Markt een eenduidig ritme. De kerk, gelegen achter de bebouwing, werd onder andere bereikt door de smallere doorgangen in de Marktgevel. De nieuwe positie van de kerk en latere stedenbouwkundige ingrepen zorgden voor een schaalvergroting in het ritme. Het monumentale pandje van “de Mèrt” is hierdoor verdrukt aan de markt komen te staan. Ook hebben de ontwikkelingen zich met name geconcentreerd rondom het huidige Kerkplein en aan het front van de Markt terwijl aan de achterzijde kansen niet zijn benut. Het plan gaat eerst uit van het herstellen van het ritme van de Marktgevel. Er ontstaat een informele passage die niet alleen doorzicht geeft vanaf de Markt naar de Martinuskerk maar die ook een logische route wordt van de winkelende Rooienaar. De doorgang mondt uit in een klein pleintje tussen de kerk en de voorgestelde bebouwing. Een bruin café op de hoek zorgt voor gezelligheid. In de voorgestelde bebouwing treft men op marktniveau de Rabobank aan. Het interieurconcept is te omschrijven als “een overdekte markthal, waar gebankierd mag worden.” De alzijdigheid brengt kwaliteit aan de bovengelegen appartementen. Geschaard rondom een gezamenlijk dakplein heeft ieder appartement een bijzonder karakter: statig aan de markt, als herenhuis aan de Kapittelhof, of met zicht op de kerk, de passage of de groene oevers. Kwaliteit dus, een Ode aan Rooi.projectgegevens
opdrachtgever Rabobank Sint-Oedenrode
locatie Markt, Sint-Oedenrode
projectarchitect Willem van der Pasch
Adriaan Boertjes
Evelyn Tiebosch
Bas Gijselhart
omvang 7.800 m² BVO
differentiatie commerciële ruimten, Rabobank, appartementen