...
...
...
...
Schellens terrein Eindhoven

De uitdaging voor het Eindhoven vanaf de twintigste eeuw is de herbestemming van de vele tientallen voormalige bedrijfslocaties. Bij de herbestemming van de Schellenslocatie aan de Bleekstraat tot Dommelveste hebben wij ons laten inspireren en leiden door de wetenschap dat Eindhoven eigenlijk een stad van stromen is, waar bedrijvigheid als vanouds aan gelegen was. Op het snijpunt van Dommel en Vestdijk ligt een van de laatste nog in gebruik zijnde industriële complexen. Frappant aan de ligging is, dat het niet alleen aan hoofdwegen grenst (Vestdijk, Geldropseweg) maar ook aan informele routes. Langs de Dommel bijvoorbeeld, die hier zich kan gaan manifesteren als bindend element. In onze visie zal de Schellenslocatie een aantrekkelijke woonlocatie worden op deze route met een aaneenschakeling van pleinen, steegjes en terrassen met daaraan een grote diversiteit aan stadswoningen, appartementen, lofts, starterswoningen, pleinwoningen en penthouses. Aan de Dommelzijde wordt de Beemdstraat onderdeel van het plan. Door deze te versmallen en licht op te tillen ontstaat aan de zuidoever van de Dommel een verlaagd terras tussen de Vestdijkbrug en de Schellensbrug. De gevelarchitectuur aan deze kade is verticaal geparcelleerd, waardoor recht wordt gedaan aan de van oudsher fijnmazige verkavelingen in de binnenstad en langs de radialen. Hierachter verschuilen zich de hogere gebouwen in het gebied. Deze zijn zodanig gesitueerd, dat ze nergens het straatbeeld domineren maar juist terugwijken van de rooilijnen. Hierdoor ontstaat een introverte importantie, gepaard aan een binnenstedelijke maat en dichtheid.projectgegevens
opdrachtgever AM Wonen
locatie Bleekweg / Vestdijk, Eindhoven
projectarchitect Adriaan Boertjes
Louis Dams
Evelyn Tiebosch
Willem van der Pasch
omvang 35.300 m² BVO
differentiatie commerciële ruimten, appartementen, stadswoningen