...
...
...
Grasbroek Noordpunt Heerlen

Achter het centraal station wordt een prestigeproject van Heerlen, Stadspark Oranje Nassau ontwikkeld. Binnenstedelijke locaties grenzend aan dit Stadspark krijgen hierdoor een nieuwe impuls. Eén daarvan is de Noordpunt van de locatie Grasbroek aan de Sittarderweg. Ingeklemd tussen een oude dorpsweg en één van de drukste verkeersaders worden zo’n 80 woningen ontwikkeld. Het concept maakt gebruik van het natuurlijk hoogteverschil. Het hoogste punt, visueel grenzend aan het achtergelegen park wordt doorgetrokken naar de uiterste punt. Hierdoor ontstaat een tweede maaiveld, dat afwisselend in het plan gebruikt wordt om te parkeren of te verblijven. De plint die zo onder dit tweede maaiveld ontstaat huisvest een parkeergarage en commerciele ruimte. Het binnengebied wordt van de drukke verkeersader afgeschermd door een rij stadswoningen en appartementen met een geluidsscherm. Aan de andere kant van dit binnengebied liggen, op niveau van de Sittarderweg, 8 luxe patiowoningen in de luwte. Een markante toren op het kruispunt van zichtlijnen zoekt de aansluiting met het centrum.projectgegevens
opdrachtgever Wonen Limburg
locatie Sittarderweg, Heerlen
projectarchitect Adriaan Boertjes
omvang ... m² BVO
differentiatie commerciële ruimten, appartementen, stadswoningen