plankaart
campusonderzoek
basismodellen
profielen
Masterplan Fontys campus Eindhoven


Fontys Hogescholen draagt een duidelijke missie uit die in zes woorden is uit te drukken: “Idealisme in Learning Communities, een Kwaliteitsstrategie”. Het centrale thema van deze missie is op dit moment kwaliteitsverbetering, waarbij Fontys streeft naar een kwaliteitsniveau dat past bij een instelling voor hoger onderwijs in een Europese context. [bron: Idealisme in learning communities, een kwaliteitsstrategie | dec '07] Deze woorden uit het bekende ‘Fontysschriftje’ zijn primair bedoeld om een onderwijsvisie of -beleid invulling te geven. Zeker zo krachtig zijn ze echter bij het formuleren van een strategie voor een huisvestingsbeleid (in groter perspectief) of voor een masterplan (voor een deellocatie) zoals dat in dit document aan de orde is. Bij ieder masterplan is een zeker idealisme nodig. Een masterplan beschrijft immers per definitie een ideale situatie, een leidraad waarop gekoersd kan worden of waar altijd naar teruggegrepen kan worden. Deze ideale situatie zal op verschillende manieren bereikt moeten kunnen worden, zal zich moeten kunnen aanpassen aan gedragingen van de tijd, maar zal altijd in concept datzelfde einddoel blijven verbeelden.

Dit document beoogt voor Fontys zo’n leidraad te zijn voor de hoofdlocatie Rachelsmolen Eindhoven, waar een doorstart plaatsvindt voor de komende tien, vijftien of twintig jaar. In de visie wordt iedere Learning Community (nu beschouwd als ruimtelijke entiteit) gezien als een bouwsteen van de ideale situatie. Deze bouwstenen zullen hun plaats krijgen op de locatie en zullen door de gefaseerde aanpak hiervan ook nieuwe randvoorwaarden scheppen die het einddoel, het masterplan zullen beïnvloeden. Het doel van de oefening is niet alleen geweest om een model te schetsen waarin de bouwstenen simpelweg geplaatst kunnen worden, maar veel meer om een houding en een strategie te ontwikkelen waarin iedere plaatsing een stuwende kracht voorwaarts richting het einddoel betekent. Aan de hand van studies naar bestaande campusmodellen, het definiëren van een successtrategie voor déze campus en het bepalen van (minimale) kwaliteitsdragers hopen wij Fontys aanleiding te hebben gegeven de onderwijsmissie verder ruimtelijk te kunnen uitdragen naar zichzelf, naar de studenten en naar de stad.

Inleiding stedenbouwkundige visie
Masterplan Fontys Hogescholen Eindhoven
Odeon architecten, januari 2009
projectgegevens
opdrachtgever Fontys Hogescholen
locatie Rachelsmolen, Eindhoven
projectarchitect Adriaan Boertjes
Casper Flipsen
betrokken partijen  
omvang ca. 58.000 m² BVO
differentiatie campus terrein