Slot Oost Veldhoven : Voorkeursvisie : odeon architecten
...
Slot Oost Veldhoven : stedenbouwkundige blauwdruk : odeon architecten
...
Slot Oost Veldhoven : Van potloodvisie naar een gemaatvoerd stedenbouwkundig model : odeon architecten
...
Slot Oost Veldhoven : Wat voor soort woningen kunnen we verwachten : odeon architecten
...
Slot Oost Veldhoven : Wat voor soort woningen kunnen we verwachten : odeon architecten
...
Slot Oost Veldhoven : Wij wonen gelukkig (nog net) in Zeelst : odeon architecten
...
Slot Oost Veldhoven : Wij wonen gelukkig (nog net) in Zeelst : odeon architecten
...
Slot Oost Veldhoven : circelwoningen : odeon architecten
...
Slot Oost Veldhoven : circelwoningen : odeon architecten
...
Slot Oost Veldhoven

De afgelopen jaren zijn diverse plannen voor het gebied Slot Oost ontwikkeld. Het plan ‘Zeelster Zoom’ was daarbij het laatste plan waarop eind 2005 een concept bestemmingsplan werd gebaseerd. Dit plan kon helaas onvoldoende rekenen op draagvlak van de omwonenden. Na de verkiezingen in maart 2006 koos het nieuwe college daarom voor een nieuwe aanpak. Een projectgroep werd in het leven geroepen met een vertegenwoordiging van omwonenden: Wijkplatform Zeelst, Belangenvereniging Wijk ’t Slot en Leefbaar Veldhoven. Deze mandataire vertegenwoordiging werkte van september 2006 tot en met januari 2007 nauw samen met de Gemeente Veldhoven en Odeon Architecten aan een nieuwe visie.
De overlegbijeenkomsten van de projectgroep bleken zeer constructief, hetgeen leidde tot een ruimtelijke visie waarover een breed gedragen consensus bestond: Visie Slot Oost Fase II en III. Het college koos op 15 mei 2007 om met de ruimtelijke visie verder te gaan en op 24 mei 2007 werd deze totale Voorkeursvisie aan alle omwonenden en geinteresseerd publiek gepresenteerd.

In de Commissievergadering van 5 juni 2007 bleken echter nog veel vragen en discussies te bestaan (met name over het onderdeel Fase III) en werd de totale Voorkeursvisie teruggetrokken voor nadere bezinning. Dit leidde tot het besluit om Fase II (“de twee cirkels”) wel direct verder uit te werken en de ontwikkeling van Fase III te baseren op de totale Voorkeursvisie, maar de uitwerking hiervan voorlopig stil te leggen. Dit besluit werd in de Commissievergadering van 16 oktober 2007 bekrachtigd.

Odeon Architecten heeft nu in opdracht van de Gemeente Veldhoven met een (stedenbouwkundig) structuurontwerp het plangebied van Fase II verder uitgewerkt binnen de met de projectgroep afgestemde richtlijnen en met de totale Voorkeursvisie als uitgangspunt. Het resultaat van dit ontwerp is gebundeld in dit document en zal als basis dienen voor het op te stellen bestemmingsplan Slot Oost Fase II. Het tweede deel van dit document bevat richtlijnen voor architectuur als ambitie voor de beeldkwaliteit. Dit deel is enerzijds te lezen als een leidraad voor de verdere architectonische uitwerking van het project, maar anderzijds ook als een kader voor het waarborgen van deze kwaliteit in de toekomst.

Inleiding
Structuurontwerp.SLOT.OOST.FASE.II
februari 2008projectgegevens
opdrachtgever gemeente Veldhoven
locatie Heerbaan, Veldhoven
projectarchitect Adriaan Boertjes
betrokken partijen ...
omvang 91 woningen
differentiatie appartementen
cirkelwoningen
patiowoningen
tweekappers
luxe geschakelde woningen