Sportaccommodatie Hondsheuvels Eindhoven : concept widescreen : odeon architecten
concept: widescreen
Sportaccommodatie Hondsheuvels Eindhoven : entree : odeon architectenSportaccommodatie Hondsheuvels Eindhoven : middenmotief : odeon architecten
middenmotief
...
Sportaccommodatie Hondsheuvels Eindhoven : conceptueel schema : odeon architecten
Sportaccommodatie Hondsheuvels Eindhoven : sportplein : odeon architecten
sportplein
Sportaccommodatie Hondsheuvels Eindhoven

In het stedenbouwkundig concept wordt een heldere inrichting van het gebied bepleit, waarvan een deel nu gerealiseerd wordt en wat in de toekomst een logisch vervolg zal kunnen krijgen. Een duidelijke Aanvliegroute die uitmondt in een goed gedefinieerd SportPlein afgezoomd door een krachtig vormgegeven Accommodatie.

Onze eerste reactie is het onderstrepen van dat krachtige gebaar: no nonsense, wij maken een Widescreen (weet u wel, van de platte teevee’s). Daarom is de Accommodatie in onze visie geheel tweelaags. Op deze manier wordt er zoveel mogelijk programma direct toegankelijk gemaakt vanaf het maaiveld (daar waar de activiteit plaatsvindt), waardoor ook het SportPlein en de Atletiekbaan winnen aan belang. De marge in de aangereikte massastudie maakt dit mogelijk. (Als er in de toekomst toch een uitbreiding als derde laag gewenst is, dan kan dit simpelweg binnen dezelfde procedure gerealiseerd worden. Een plus die pro memorie gehouden kan worden).

De essentie van de Accommodatie lezen wij dus als een langgerekt volume met twee gezichten: één naar het veld en één naar het plein.

De lengte van het gebouw en de beoogde functionaliteit hebben tot gevolg dat op ten minste twee logische plaatsen deze twee gezichten elkaar zullen ontmoeten en er door het gebouw heen geprikt kan worden. Het gebouw mag geen barriere worden tussen de Atletiekbaan en het Sportplein en de Sportvelden, integendeel, het contact moet bevorderd worden.

Een van die momenten waar het gebouw zich dan opent wordt in de Massastudie gemarkeerd met een (betrekkelijk dubieus) hoogteaccent. Dit hoogteaccent willen we niet invullen met een massa die niet díe aantrekkingskracht bezit die je aan het einde van de Aanvliegroute zou verwachten, maar juist met een icoon, een blikvanger, een licht-, transport- of communicatieobject. We geven de markering de functie die het op die plek verdient en maken hem ranker en zelfstandiger (en natuurlijk het liefst ook hoger).

De doorsnede van dit concept is net zo helder. Vanuit conceptueel esthetische, technische, functionele en financiele argumenten is het streven om zo veel mogelijk in die honderd strekkende meter van het gebouw de dwarsdoorsnede van het casco (lees: het constructief schema) gelijk houden. Dit betekent dat wij niet kiezen voor een samengesteld object zoals de doorsnede in de Massastudie suggereert. De doorsnede zou wat ons betreft integraal met de diverse bouwkundige disciplines vanuit het eenduidig gebaar ontworpen moeten worden, zodat er straks ook winst te behalen is in de verdere engineering, planning en uitvoering.projectgegevens
opdrachtgever  
locatie sportpark Hondsheuvels Eindhoven
projectarchitect Adriaan Boertjes
Casper Flipsen
betrokken partijen  
omvang m² BVO
differentiatie tribune, kleedruimten, fysioruimte, materiaalopslag, kantine, kinderdagopvang, kantoorruimte