Woonzorgcentrum Wilgenhof Eindhoven : exterieur met opgetopte woningen : odeon architecten
beeld vanaf de St. Jorislaan
Woonzorgcentrum Wilgenhof Eindhoven : bestaande bouw met optopwoningen : odeon architecten
gevel Gasthuisstraat
Woonzorgcentrum Wilgenhof Eindhoven : lijnenspel in de gevel : odeon architecten
lijnenspel
Woonzorgcentrum Wilgenhof Eindhoven : abstracte gevel met vriendelijk kleuraccent : odeon architecten
abstracte gevel, vriendelijk kleuraccent
Woonzorgcentrum Wilgenhof Eindhoven : dakwoningen : odeon architecten
optopping
Woonzorgcentrum Wilgenhof Eindhoven

Woonzorgcentrum Wilgenhof is een huis voor ouderen met een verpleegafdeling, service-appartementen en zorginfrastructurele voorzieningen. In 2002 is Odeon gestart met het masterplan voor het vergroten en renoveren van het complex. Het doel was meer huisvestingsplaatsen voor ouderen en uitbreiding van de zorginfrastructurele voorzieningen, zodat het wooncomfort past bij de maatstaven van de toekomst en het gebouw voldoet aan de maatstaven van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen. Het oude gebouw had verschillende hoogtes. We hebben optimaal gebruik gemaakt van het bestemmingsplan door het gebouw overal acht lagen hoog te maken. Op de meest prominente plaats, de hoek van de Sint Jorislaan en de Gasthuisstraat is door middel van een acht lagen hoge bebouwing aan het complex een geheel nieuw gezicht gegeven. Daarbij is bewust gekozen voor een sterk afwijkende architectuur van de toegevoegde geveloppervlakken.

Bekijk ook het interieur van dit project en het nieuwe paviljoen op het binnenhof.projectgegevens
opdrachtgever Vitalis Woon Zorg Groep
locatie St. Jorislaan / Gasthuisstraat, Eindhoven
projectarchitect Evelyn Tiebosch
betrokken partijen Tielemans (c)
Nelissen (f)
Hurks Bouw- en Vastgoed (b)
omvang 35.800 m² BVO
(incl. paviljoen)
differentiatie woon/zorg appartementen met zorginfrastructurele voorzieningen waaronder:
restaurant, recreatiezaal, café, bibliotheek, winkels, dagactiviteiten en fitnessruimtepublicaties
bouwen aan de gezondheidszorg
#3/2005